Werken bij Floriant

Floriant biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Veel van onze leerlingen hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum of andere internaliserende problematiek. Rust, duidelijkheid en overzicht zijn de basis in ons onderwijs.

​Ons onderwijs

Vaak komen leerlingen bij ons omdat ze zich in het reguliere onderwijs onvoldoende konden ontwikkelen. Op onze school vinden ze de rust om te leren. Onze 90 leerlingen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool en stromen na groep 8 uit naar diplomagericht voortgezet (speciaal) onderwijs. We werken met reguliere onderwijsmethoden die we selecteren op geschiktheid voor onze doelgroep. Contextarme, op feiten gerichte methodes sluiten het beste aan op de behoeften van onze leerlingen. We hebben daarnaast kleinere groepen, een prikkelarme onderwijsomgeving en bovenal een gespecialiseerd team.

Leerlingen krijgen bij ons prikkelarm, klassikaal onderwijs waar dat mogelijk is, in combinatie met een individueel aanbod waar dat nodig is. We besteden ook aandacht aan feestdagen maar altijd vanuit rust en voorspelbaarheid, we organiseren bijvoorbeeld bijna geen feesten en excursies. Elke groep van ongeveer 12 leerlingen heeft een eigen leraar. Onze klassen zijn ingedeeld op basis van leeftijd en didactisch niveau, met steeds niet meer dan twee niveaus binnen een klas.

In de bovenbouw werken we met combinatiegroepen. Naast de zes groepen op onze hoofdlocatie, hebben we op een andere locatie twee groepen waar kleuteronderwijs en behandeling samen binnen een klas worden aangeboden en een klas waar leerlingen onderwijs volgen die klinisch zijn opgenomen op een behandelgroep.

Wat houdt werken bij ons in

Je start de dag met collega’s in een ochtendrondje. Je hoort daar wat er speelt die dag en je bespreekt wat er nodig is om er een goede dag van te maken. Dan is het tijd om de leerlingen te ontvangen. Zo start de dag voor hen rustig, veilig en gestructureerd.

Zodra iedereen binnen is ga je aan de slag met de lessen voor je eigen groep. Je communiceert duidelijk en je richt je op de inhoud. Ook ‘lees’ je tussendoor voortdurend het gedrag van je leerlingen. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is het voor jou als leerkracht niet duidelijk waar een leerling mee zit, maar zie je alleen een uiting daarvan in het gedrag. Dat kan een huilbui zijn, niet reageren, of een boze blik. Het is niet jouw doel om dit gedrag te stoppen, maar om met de leerling te onderzoeken waar het vandaan komt. Hiervoor daag je de leerling uit om wat meer van zichzelf te laten zien.

Jij weet je rust goed te bewaren, zo investeer je in de lange termijn. Gedrag van jouw leerlingen kan hardnekkig zijn. Ook na vaak uitleggen verandert de situatie soms niet. Samen spelen is voor veel leerlingen complex en kan heftig gedrag oproepen. Toch stimuleer jij dit. Jouw leerlingen ontwikkelen zich op verschillende gebieden in ander tempo. Denk bijvoorbeeld aan rekenen als een tienjarige, maar samen spelen als een kind van twee. Jij onderzoekt hoe ver leerlingen zijn en daagt hen uit om zich verder te ontwikkelen.

Het team

In ons team zitten collega’s met verschillende capaciteiten. Sommigen zijn didactisch sterk, anderen hebben goede pedagogische vaardigheden en weer anderen hebben veel ervaring met autisme. Doordat we allemaal onze eigen kwaliteiten inbrengen, leren we veel van elkaar en kunnen we elkaar goed ondersteunen.

Onze jaarplandoelen bepalen we samen en ook het uitwerken en evalueren daarvan pakken we samen op. We houden elkaar scherp en we blijven leren, bijvoorbeeld met intervisie en collegiale visitaties. We stellen ons transparant op, zodat we elkaar kunnen steunen als dat nodig is.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.