Ons onderwijs

Op Floriant werken we met reguliere leerlijnen. Als het nodig is, passen we deze leerlijnen aan. Leerlingen krijgen les in de eigen klas van een vaste leerkracht en werken zoveel mogelijk klassikaal. Als dat nodig is, bieden we instructies op individueel niveau. Zo krijgen alle leerlingen zo veel mogelijk onderwijs op maat.

Onderwijs op maat

Ons onderwijs werkt toe naar de reguliere kerndoelen van het basisonderwijs, die beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De reguliere kerndoelen worden in stapjes aangeboden. Op deze manier kunnen leerlingen op hun eigen niveau en tempo het onderwijs volgen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een ­multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Sport en cultuur

Bewegen is gezond, dus dat stimuleren we. Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. Leerlingen bewegen op vaste momenten in de week en krijgen sportieve uitdagingen, waarbij samen plezier hebben centraal staat. We willen ook dat leerlingen zich op cultureel gebied ontwikkelen. We bieden verschillende creatieve vakken aan. Ook gaan we bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of een museum.

Gespecialiseerd in autisme

Het onderwijsteam heeft veel kennis en kunde van autisme, door ervaring en aanvullende opleidingen of studiemomenten binnen school. We kijken vanuit de mogelijkheden van het kind. We hanteren een neutrale houding, stellen ons flexibel op, accepteren de leerlingen en zoeken naar oplossingen. Hierin werken we samen met ouders en partners.

Extra activiteiten

Voor onze leerlingen zijn veiligheid, duidelijkheid, rust en structuur heel belangrijk. Daarom houden we het aantal extra activiteiten (bijvoorbeeld rond Kerstmis, sinterklaas of de Koningsspelen) bewust beperkt.