Toetsen

We gebruiken een systeem van toetsing en evaluatie om te beoordelen of leerlingen binnen de leerlijnen op schema liggen. We gebruiken methodegebonden toetsen en de toetsen van het Cito. De uitslagen van de toetsen en de observaties van de leraren worden besproken met de intern begeleider. In deze opbrengstgesprekken bekijken we welke acties voor de komende periode van belang zijn. Met onze schoolverlaters nemen we deel aan de Centrale Eindtoets PO.

Rapport

Twee keer per schooljaar ontvangen onze leerlingen een rapport met hun vorderingen. Dit rapport is geschreven voor de leerling en beschrijft waar hij trots op mag zijn. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de ontwikkeling op diverse vakgebieden. Rapporten worden meegegeven rond de ­krokusvakantie en voor de zomervakantie.

Overgang naar v(s)o

We willen onze leerlingen beter voorbereiden op hun vervolgplek binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarom werken we onder andere met ontwikkelprognoses van leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zo kunnen we ons onderwijsaanbod goed aanpassen aan het niveau van de leerling. Ook helpen we leerlingen in groep 7 en 8 met het maken van huiswerk.