Onze school

Onze school in het kort

Op Floriant werken we met reguliere leerlijnen, passend bij leerroute 5, 6 of 7. Als het nodig is passen we deze leerlijnen aan. Leerlingen krijgen les in de eigen klas van een vaste leerkracht. Zij werken zoveel mogelijk klassikaal. Als dat nodig is, bieden we instructies op individueel niveau. Zo krijgen alle leerlingen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school, werken we samen met verschillende zorgpartners.

Onze school heeft:
• ongeveer 95 leerlingen, in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar
• 12 groepen (van ongeveer 10 tot 13 leerlingen)
• 24 medewerkers

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van leerlingen, van datgene wat ze goed doen. We respecteren hen als persoon en zien hun wellicht afwijkende gedrag als een hulpvraag aan ons. We bieden leerlingen duidelijkheid, structuur en kansen in een warme, veilige schoolomgeving. Leraren stemmen hun aanpak af op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Bijvoorbeeld door het wegnemen of juist toevoegen van prikkels, een speciale plek in de klas of werken met hulpmiddelen.

Gelijkwaardigheid

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school, dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke individuele leerling. Met als doel dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. We bieden de reguliere leerlijnen op cognitief gebied en vullen die waar nodig aan met onderwijs op maat. Ook besteden we veel aandacht aan werkhouding, taakgedrag, executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling.

We hebben de bedoeling van ons onderwijs als volgt geformuleerd:
Leren doe je op allerlei manieren en de hele dag door. In de klas, in de gymzaal of op het schoolplein. Wij helpen je bij al die verschillende vormen van leren. Of het nou lezen is, spelling, opkomen voor jezelf of spelen met andere kinderen. Wij zorgen voor onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving waarin we onze leerlingen zien zoals ze zijn. Met al hun talenten, mogelijkheden en uitdagingen. We hebben aandacht voor iedereen en werken vanuit voorspelbaarheid, begrip en rust. Bij ons op school ben je welkom zoals je bent en stemmen wij onze aanpak op jou af!

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, veiligheid, plezier en betrokkenheid. We hebben uitgewerkt wat dat betekent voor onze leerlingen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners en hoe de kernwaarden terug te zien zijn in ons gedrag. We vertellen daar graag over, dus als je hier een vraag over hebt, laat het ons weten!

Podcast

We raken niet uitgepraat over het speciaal onderwijs. Daarom zijn we een podcast gestart onder de titel ‘Floriant van de andere kant’. In de podcast vertellen we je alles over wat wij als school ondernemen. Van schoolactiviteiten, gezelligheid tot beleid. Je kunt onze podcast beluisteren via Spotify.

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Wachtlijstprocedure

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen, moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Aanmelden

Wil je je kind aanmelden bij onze school? Dat kan telefonisch of via e-mail. Ook kun je rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons aanmeldbureau: 026 – 303 42 05. Je krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om je kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.