Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 13 jaar. Zij hebben (kenmerken van) een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) of hebben vergelijkbare ondersteuningsbehoeften, passend bij internaliserende problematiek. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak extra ondersteuning nodig vanwege hun gedrag. Deze ondersteuning bieden wij. Dat kan intern zijn met medewerkers van onze school, maar we kunnen dit ook extern inhuren. In klas Paars en de beide TOP-klassen is naast de leerkracht ook altijd een sociotherapeut aanwezig vanuit het Dr. Leo Kannerhuis. Hier komen school en behandeling nadrukkelijk samen in de klas.

Passende aanpak

Onze leerlingen ontwikkelen zich door hun gedrag en hulpvraag vaak wat anders op verschillende gebieden. Zo kan het zijn dat een leerling erg goed kan rekenen, maar wel veel ondersteuning nodig heeft in het spelen en communiceren. Maatwerk is daarom heel belangrijk. We overvragen leerlingen niet, maar laten ze juist succes ervaren. In het onderwijs, maar ook in de manier waarop we een kind aanspreken.