Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar met so De Brouwerij bereikten en wat we komend jaar als Floriant willen bereiken.

Bereikt in 2022

We hebben het afgelopen jaar afgesloten met een gevoel van trots. Trots op het onderwijs dat we elke dag met elkaar weten neer te zetten voor onze leerlingen. En trots op de schoolontwikkeling die we hebben doorgemaakt.

• We hebben ons burgerschapsonderwijs een meer structurele plek gegeven en bieden een samenhangend aanbod aan onze leerlingen.
• We hebben een pilot gedraaid om via ‘Speel je vaardig’ te werken aan de executieve functies van onze leerlingen, momenteel breiden we deze aanpak uit naar alle klassen.
• We hebben een ‘handboek medewerkers’ vormgegeven in het kader van goed werkgeverschap.
• We hebben een mooie en passende nieuwe naam gevonden voor onze school.
• We hebben het tweede jaar van onze PBS-aanpak succesvol doorlopen.
• We hebben een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

Ook voor het komende jaar hebben we onszelf weer flink wat ambitieuze doelen gesteld. Een aantal noemen we hier:

• We onderzoeken blijvend de mogelijkheden tot een intensievere samenwerking met het regulier onderwijs en kijken of we in samenwerking met het vso binnen onze regio de niveaukeuze voor leerlingen met ten minste twee jaar kunnen uitstellen.
• We zetten in op talentontwikkeling van onze leerlingen en onderzoeken de mogelijkheden tot een ‘verrijkte schooldag’.
• We brengen de succesfactoren van het hoge werkgeluk van collega’s in kaart.
• We implementeren een methode voor ­woordenschatonderwijs in groep 3 en 4.
• We onderzoeken wat we kunnen doen aan duurzaamheid met onze leerlingen en betrekken daar ook partners bij.