Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Intern begeleider

Onze intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Ze spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het best bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces. Ook geeft de intern begeleider onderwijskundige begeleiding en ondersteuning aan leraren. Dat gebeurt onder andere door klassenobservaties.

Gedragswetenschapper

Onze gedragswetenschapper richt zich vooral op ontwikkelings- en gedragsproblemen van leerlingen. Ze begeleidt individuele leerlingen. Soms observeert ze leerlingen, individueel of in de groep. Als dat nodig is, doet ze aanvullend onderzoek. Daarna geeft ze advies aan leraren, ouders en behandelaars.

Specialisten van buiten school

We maken gebruik van diensten van een logopedist en een fysiotherapeut. Zij komen bij ons op school. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie en fysiotherapie onder schooltijd verzorgen. We werken samen met Spraakmakend logopedie en Daanen-Derksen Kinderfysiotherapie.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. Kleuters krijgen een algemeen medisch onderzoek als ze bij ons op school starten. Voor oudere leerlingen gaat dit op leeftijd of als de school daar aanleiding toe ziet. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind.

Sociotherapeut

In de klassen op de locatie Oolgaardthuis is naast de leerkracht ook altijd een sociotherapeut aanwezig. Deze werkt voor het Dr. Leo Kannerhuis, dat ­gespecialiseerd is in autisme.