Leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met ze en ze adviseren ons bij alles wat voor hen van belang is.

Leerlingenraad

Floriant heeft een leerlingenraad met uit elke klas een afgevaardigde. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden, zoals schoolregels en de inrichting van het schoolplein. Elke acht weken komt de raad bij elkaar onder leiding van onze directeur.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de leerkracht het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd naar hoe ouders hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Zo blijf je op de hoogte
• Via Klasbord. Dit is een soort gesloten Facebookgroep die alleen toegankelijk is voor ouders van de betreffende klas. We delen hier foto’s en filmpjes, maar het is ook ons primaire communicatieplatform voor meer formele communicatie.
• Via het contact met de leerkracht. Als ouder kun je altijd contact opnemen als je vragen hebt. Je kunt de leerkracht bereiken via e-mail of telefonisch. Onze leerkrachten zijn dagelijks vóór 8 uur en ná 14 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van school. Als er ­bijzonderheden zijn, neemt de leerkracht zelf contact met je op.

Oudermiddagen en -avonden

Drie keer per schooljaar organiseren we een oudermiddag of -avond. Dan bespreken we samen hoe je kind het doet op school. We kijken daarbij naar de doelen uit het handelingsplan en naar het uitstroomperspectief in het ontwikkelingsperspectiefplan. Aan het begin van het schooljaar nodigen we jou en je kind uit voor een kennismakingsgesprek.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeels­leden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.

Ons samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. 

Meer weten