Partners en omgeving

Floriant werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swv-passendwijs.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met het Dr. Leo Kannerhuis

Een deel van onze leerlingen krijgt in de klas begeleiding van een sociotherapeut van het Dr. Leo Kannerhuis. Het gaat om de leerlingen in de TOP-klassen en de klas Paars op de locatie Oolgaardthuis. Ook in de andere klassen (op de locatie Bakenbergseweg) zitten leerlingen die in behandeling zijn bij het Dr. Leo Kannerhuis. Als school hebben we regelmatig overleg met de behandelaars.

Samen met ABO Zorgbegeleiding & Circustheater Stoffel

Soms kan een leerkracht niet de specifieke begeleiding bieden die een leerling nodig heeft, bijvoorbeeld als een leerling (ernstige) concentratie­problemen heeft of moeite met het volgen van een groepsinstructie. Dan kun je als ouder via de gemeente een aanvraag doen voor extra begeleiding op en na school, via ABO Zorgbegeleiding en Circustheater Stoffel. Circustheater Stoffel biedt ook naschoolse begeleiding op de Bakenbergseweg.

Samen met overige zorgaanbieders

Op individueel niveau werken we ook samen met andere zorgaanbieders in de regio