Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór 8.15 uur. Bel 026 – 840 47 77 of stuur een e-mail naar de leerkracht. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Het is fijn als je de dag voordat je kind weer naar school komt ook even belt. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat de leerling speciaal vervoer nodig heeft om naar school te komen. Dit doen we niet altijd. Daar waar mogelijk stimuleren we zelfstandig reizen.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leerkracht of directeur contact met je op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte, alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Komt je kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met je op.