Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 28 augustus. We gebruiken de eerste schooldag om startgesprekken te voeren met onze leerlingen en hun ouders. De leerlingen worden dan op één moment op school verwacht. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden Bakenbergseweg

Leerlingen aan de Bakenbergseweg hebben les van 8.30 tot 14 uur. Vanaf 8.20 uur zijn er leraren aanwezig om de leerlingen welkom te heten in het lokaal.

Schooltijden Oolgaardthuis

• Leerlingen van de TOP-klassen hebben les van 8.45 tot 14.00 uur.
• Leerlingen van klas Paars hebben aangepaste tijden. De lestijden worden per leerling vastgesteld in overleg met de sociotherapeuten en de behandel­coördinator van het Dr. Leo Kannerhuis.

Pauzes

De leerlingen blijven tussen de middag op school en eten samen met de leerkracht hun lunchpakketje. In de ochtend is er een fruitpauze.

Activiteiten en vieringen

Floriant werkt beperkt met projecten, vieringen of andere activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt bepaald aan welke feesten of thema’s we aandacht besteden en op welke manier. Het kan dus zijn dat wij aan sommige speciale dagen geen of slechts beperkt aandacht schenken.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen, zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie
14 oktober t/m 22 oktober
Lang Sinterklaasweekend
4 en 5 december
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
10 t/m 18 februari
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
29 maart t/m 1 april
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
27 april t/m 12 mei
Tweede Pinksterdag
20 mei
Zomervakantie
6 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

Donderdag 21 september
Maandag 6 november
Vrijdag 22 december
Woensdag 31 januari
Dinsdag 2 april
Donderdag 6 juni
Vrijdag 7 juni